Kubłanska jězba lětsa do Libereca

srjeda, 14. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Prózdninski čas hišće nimo njeje. Předsyd­stwo župy „Jan Arnošt Smoler“ pak zaběra so hižo z přichodnymi nadawkami a zarjadowanjemi, z kotrymiž chce župa do nazymy startować.

Budyšin (kl/SN). Na zeńdźenju před­sydstwa župy „Jan Arnošt Smoler“ wčera w Budyšinje hódnoćachu čłonojo wo­pominanje dr. Marje Grólmusec 6. aw­gusta w Radworju jako jara poradźene. Za wusahowacy mějachu woni swjedźenski přednošk Cosimy Strakojc-Naw­ka a swjatočnosć na kěrchowje za do­stojnu. Zdobom skedźbnichu na dalše zarja­dowanje na česć Marje Grólmusec 22. awgusta w Budyskim Serbskim muzeju, hdźež po­rěči mjez druhim dr. Susanne Hozyna.

Nimo toho je župne předsydstwo přede­wzaća druheho połlěta rozjimało. Na tradicionalnu kubłansku jězbu přeproša župa­ pjatk, 4. oktobra. Zaměr je sewje­ročěske město Liberec, wšako zahaja tam tón dźeń serbske kulturne lěto 2019/2020. Popołdnju, we wobłuku swjatoč­neho zaha­jenja, je předwidźane wopomjatnu taflu za powójnsku serbsku wotnožku gymnazija w Liberecu wotkryć. Wječor předstaji 1. serbska kulturna brigada hro­madźe ze Serbskim lu­do­wym ansamblom oratorij „Hrodźišćo“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND