Lětsa bjez serbskeho wobdźělenja

štwórtk, 05. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Tónle kónc tydźenja wotměje so w Riesy lětuši Dźeń Saksow. Serbske kulturne a dalše ćělesa pak tež tónraz pódla njebudu.

Riesa (SN/JaW). Lětuši 27. dźeń Saksow wotměje so po wšěm zdaću cyle bjez wobdźělenja někajkeho serbskeho kulturneho abo dalšeho ćělesa. To wunjesechu rešerše a naprašowanja Serbskich Nowin. Muski chór Delany, kotryž je Serbow 25 króć na cyłosakskim swjedźenju zastupował a serbske kaž tež słowjanske štučki na najwšelakorišich jewišćach zanošował, mjeztym druhi raz pódla njeje. Tež Budyska Serbska kulturna informacija, kotraž wšak bě po dlěšej přestawce minjene lěta zaso na wjacorych Dnjach Saksow zastupjena była, njebudźe lětsa w Riesy za Serbow wabić, wobkrući na naprašowanje sobudźěłaćerka Jaqueline Bjeńšec.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND