Statnik chce so tež z AfD rozmołwjeć

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kak z nowym Sakskim krajnym sejmom hromadźe dźěłać? Měli serbskeho zapósłanca zwonka politiskich stron do krajneho parlamenta wolić móc? Prašeni to po minjenej wólbnej njedźeli.

Budyšin (SN/at). W nowym Sakskim krajnym sejmje zastupjene strony chcedźa nastupajo serbske naležnosće z Domowinu hromadźe dźěłać. To bě na serbskim wólbnym forumje słyšeć a w zwisku z wólbnymi prašenjemi třěšneho zwjazka pytnyć, kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik našemu wječornikej rjekny. „To je najebać změny dobry zakład za dalše­ dźěło a serbske temy.“

Statnik wjeseli so nad wólbnym wuspěchom Alojsa Mikławška a Marka Šimana,­ wobžaruje pak, zo njeje kandidat Lěwicy, Domowinjan Hajko Kozel, dale zapósłanc. Harald Baumann-Hasske a Thomas­ Baum (wobaj SPD) staj narodnu organizaciju tohorunja podpěrałoj a nimataj hižo žadyn mandat.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND