Statnik chce so tež z AfD rozmołwjeć

srjeda, 04. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kak z nowym Sakskim krajnym sejmom hromadźe dźěłać? Měli serbskeho zapósłanca zwonka politiskich stron do krajneho parlamenta wolić móc? Prašeni to po minjenej wólbnej njedźeli.

Budyšin (SN/at). W nowym Sakskim krajnym sejmje zastupjene strony chcedźa nastupajo serbske naležnosće z Domowinu hromadźe dźěłać. To bě na serbskim wólbnym forumje słyšeć a w zwisku z wólbnymi prašenjemi třěšneho zwjazka pytnyć, kaž předsyda Domowiny Dawid Statnik našemu wječornikej rjekny. „To je najebać změny dobry zakład za dalše­ dźěło a serbske temy.“

Statnik wjeseli so nad wólbnym wuspěchom Alojsa Mikławška a Marka Šimana,­ wobžaruje pak, zo njeje kandidat Lěwicy, Domowinjan Hajko Kozel, dale zapósłanc. Harald Baumann-Hasske a Thomas­ Baum (wobaj SPD) staj narodnu organizaciju tohorunja podpěrałoj a nimataj hižo žadyn mandat.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND