Tři wólbne přechody trěbne byli

póndźela, 09. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/JaW). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je pjatk w Choćebuzu wěcywustojnych wobydlerjow do dźěłoweho kruha za serbske naležnosće wo­krjesa Budyšin wuzwoliło. Gremij skutkuje čestnohamtsce na dobu 2019 do 2024.

W přihotach na tajne wólby kritizowaše Marka Cyžowa, zo je mjez namjetowanymi dźewjeć kandidatami tež zastupnik Serbskeho sejma. „Mi so njelubi, zo steji na lisćinje kandidatow pod logom Domowiny sejmar. Wšitcy znajemy diskusije“, wona zwurazni. Předsyda Domowiny znapřećiwi, zo smědźa wšitke cyłki, skupiny a towarstwa, tež Serbski sejm, kandidatow namjetować. „Nimo toho smy so dojednali, zo smy wotewrjeni wšitkim napřećo, kiž chcedźa z nami dźěłać. Hdyž Serbski sejm w naležnosći našu kompetencu akceptuje a podpěruje, a so zarjaduje do zajimcow, kiž nam namjety zapodaja, je to w porjadku. Smy zjawnje namołwjeli namjety zapodać. Mamy tuž z tym ličić, zo tež ludźo reaguja, kotřiž su w jednotliwych naležnosćach hinašeho měnjenja“, Statnik podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND