Wustup Lózych hólcow wjeršk był

póndźela, 09. septembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Program Lózych hólcow z Witom Bejmakom, Maćijom Kindermanom a Markom Smołu (wotlěwa) bě wjeršk swójbneho swjedźenja we Wuježku.  Foto: Lydija Maćijowa Program Lózych hólcow z Witom Bejmakom, Maćijom Kindermanom a Markom Smołu (wotlěwa) bě wjeršk swójbneho swjedźenja we Wuježku. Foto: Lydija Maćijowa

Na swójbne popołdnjo a dworowy swjedźeń do Wuježka běštej kónc tydźenja Krygarjec swójba a Serbske ewangelske towarstwo přeprosyłoj. Hižo 15. króć su Serbja, ewangelscy kaž tež katolscy, poskitk dźakownje přiwzali.

Wuježk (lm/SN). Dokelž maja młode swójby termin po lětnich prózdninach kruće zaplanowany, poda so něhdźe 40 zajimcow, přewažnje dźěći, sobotu po wobjedźe do přirody wokoło Wuježka. Pućowanje wjedźeše přez lěs na Rubježny hród. Po puću knježeštej čiła bjesada a wuměna, wšako běchu hosćo ze wšěch kóncow Łužicy kaž tež z Lipska a Bayerskeho lěsa přichwatali. Přiroda skićeše dźěćom dosć městna so wucychnować a dorosćenym so wočerstwić, tak zo dachu sej na kóncu swačinu na Pawlikec dworje we Wuježku zesłodźeć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND