Dźěłapołne lěto bilancowali

póndźela, 28. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Bohaće kryte běchu blida wčera w burskej stwě Rownjanskeho Njepilic statoka. Tam swjećachu swoju kóždolětnu kermušu, kotraž je samo wopytowarjow ze zdalenišich kónčin Němskeje přiwabiła.  Foto: Jost Schmidtchen Bohaće kryte běchu blida wčera w burskej stwě Rownjanskeho Njepilic statoka. Tam swjećachu swoju kóždolětnu kermušu, kotraž je samo wopytowarjow ze zdalenišich kónčin Němskeje přiwabiła. Foto: Jost Schmidtchen

Rowno (JoS/SN). Hdyž so dźěłapołne lěto burow nachila, da tež porjadnje kermušu swjeća. Tak bě tomu lětsa znowa na Rownjanskim Njepilic statoku, hdźež starodawne wjesne a burske tradicije a nałožki zachowuja a pěstuja.

Wo hosći na statoku njetrjebachu so wuhotowarjo towarstwa Njepilic dwór wokoło swojeho předsydy Manfreda Nikela starosćić. Burska stwa na statoku bě hač na poslednje městno wobsadźena, na kóncu dyrbjachu so přitomni hišće tróšku hromadźe stłóčić, zo bychu wšitcy městno měli, tež hercow Grodkowskeje dujerskeje gildy dla. Ći zapiskachu najprjedy pod třěšku kólnje napřećo burskej stwě. Dešć a zymny wětřik njeběštej pak za poskićenje dobreje dujerskeje hudźby runje spomóžnej, a tak so hudźbnicy rozsudźichu, radšo w ćopłej stwě dale piskać, byrnjež tam mjeztym mnohich wopytowarjow dla trochu wuske było.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND