W chórje sej jeje wurunanosć waža

srjeda, 30. oktobera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Kerstin  Liederowa  Foto:  SN/Maćij Bulank Kerstin Liederowa Foto: SN/Maćij Bulank

Hdyž wona před spěwarkami/spěwarjemi „swojeho“ chóra Židźino steji a je/jich k wysokim wukonam pohnuwa, začuwaš najebać wšu z wustupom zwjazanu napjatosć spokojnosć w jeje wobliču, zo cyłk wužadanje derje zmištruje. Tale spokojnosć ma zdobom z tym činić, zo ćěleso mjeztym dwaj lětdźesatkaj jeje wuměłskim narokam wotpowěduje.

Rěč je wo wuměłskej nawodnicy chóra Židźino Kerstin Liederowej z Narća, kotraž bu spočatk měsaca z Čestnym znamješkom Domowiny wuznamjenjena. W lawdaciji je wuzběhnjene, zo wona „z elanom, wulkim angažementom a pre­ciznosću na njezaměnliwe wašnje k zachowanju serbskeho spěwa přinošuje“. Chórisća waža sej jeje wurunanosć. Něko­tři z nich samo twjerdźa, zo njejsu ju te cyłe lěta ani jónu z njepřećelnym wobličom dožiwili. Kritiku wona na humorne wašnje wupraja. Tež to w chórje wysoko připóznawaja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND