Wona derje wě, hdźe klaca

srjeda, 06. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Sonja Hrjehorjowa Foto: SN/Maćij Bulank Sonja Hrjehorjowa Foto: SN/Maćij Bulank

W twarjenju Domowiny na Wojerowskej Drježdźanskej maja serbske towarstwa a Domowinske skupiny nowu partnerku. Sonja Hrjehorjowa je 1. nowembra nowe wužadanje jako rěčnica třěšneho zwjazka za teritorij Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ přewzała, wšako bě so předchadnica Christina Šołćina na wuměnk po­dała. Nachwilnje pak tam nowu rěčnicu cyły čas njezetkawamy, dokelž ma najprjedy swoje skutkowanje jako projektowa managerka Domowiny dokónčić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND