Přewšo aktiwny Domowinjan

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Bernd Jurk z Domowinskeje skupiny Turjej  Foto:  SN/Maćij Bulank  Bernd Jurk z Domowinskeje skupiny Turjej Foto: SN/Maćij Bulank

Kruta zepěra w skutkowanju Domowinskeje skupiny Turjej, župa Delnja Łužica, je Bernd Jurk. Byrnjež ze serbskeje wo­koliny pochadźał a so w Čornym Chołmcu narodźił, je wón narodnej orga­nizaciji poměrnje pozdźe přistupił. To zwisowaše z tym, zo zasydli so ze swojej swójbu w Delnjej Łužicy. Sćěh toho mjez druhim bě, zo zastupi zhromadnje z mandźelskej w lěće 2001 do Domowinskeje skupiny w Turjeju.

Skupinski předsyda Harald Końcak je wězo hordy na tajkeho hibićiweho Domowinjana. Wšako słuša Bernd Jurk wot wšeho započatka k najaktiwnišim čłonam. Tak su skupinarjo jeho hižo w druhim lěće sobustawstwa do předsydstwa wuzwolili.

Přez lěta zrosćeny zwisk mjez Berndom Jurkom a Turjejskej Domowinskej skupinu je tak kruty, zo njeje ani wo­spjetny přećah do Dubjeho (Eichow) blisko Wětošowa jeho aktiwity wobmjezował. Zdalenosć 40 kilometrow by někotrehožkuli druheho snano wottrašiła so w dotalnym narodnym cyłku dale angažować, jeho pak nic.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND