Přewšo aktiwny Domowinjan

srjeda, 27. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
 Bernd Jurk z Domowinskeje skupiny Turjej Foto: SN/Maćij Bulank Bernd Jurk z Domowinskeje skupiny Turjej Foto: SN/Maćij Bulank

Kruta zepěra w skutkowanju Domowinskeje skupiny Turjej, župa Delnja Łužica, je Bernd Jurk. Byrnjež ze serbskeje wo­koliny pochadźał a so w Čornym Chołmcu narodźił, je wón narodnej orga­nizaciji poměrnje pozdźe přistupił. To zwisowaše z tym, zo zasydli so ze swojej swójbu w Delnjej Łužicy. Sćěh toho mjez druhim bě, zo zastupi zhromadnje z mandźelskej w lěće 2001 do Domowinskeje skupiny w Turjeju.

Skupinski předsyda Harald Końcak je wězo hordy na tajkeho hibićiweho Domowinjana. Wšako słuša Bernd Jurk wot wšeho započatka k najaktiwnišim čłonam. Tak su skupinarjo jeho hižo w druhim lěće sobustawstwa do předsydstwa wuzwolili.

Přez lěta zrosćeny zwisk mjez Berndom Jurkom a Turjejskej Domowinskej skupinu je tak kruty, zo njeje ani wo­spjetny přećah do Dubjeho (Eichow) blisko Wětošowa jeho aktiwity wobmjezował. Zdalenosć 40 kilometrow by někotrehožkuli druheho snano wottrašiła so w dotalnym narodnym cyłku dale angažować, jeho pak nic.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND