Schwala projekty hakle w januarje

štwórtk, 28. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (LTh/SN). Nazymskej koncertaj w Budyšinje a Malešecach běštej skupinarjam w župje „Jan Arnošt Smoler“ krasne dožiwjenje a serbski kulturny wjeršk. To zwěsćichu čłonojo župneho předsydstwa na swojim wuradźowanju wčera w Budyskim Serbskim domje. Zdobom dźakowachu so iniciatoram zarjadowanjow a kulturnym skupinam. Běchu to chór Łužica, muski cyłk Přezpólni a Serbski folklorny ansambl Wudwor.

Předsydstwo je projekty w nowym lěće rozjimało, njeje pak nastupajo wobsahi doskónčnje rozsudźiło. To chce w januarje nachwatać. Dwoje wuspěšne předstajenje Kocoroweho „Serbskeho rekwiema“ w Ketlicach a Žitawje jich pohnuwa, přemyslować wo mytowanju wobdźělenych němskich chórow z Lubija, Žitawy a Ketlic za to, zo haja serbsku chórowu literaturu. Wuspěšne filmowe dny w Delnjej Łužicy zajimuja runje tak Domowinjanow w župje. Tohodla rozmysluja wo móžnosćach, filmy ze serbskim wobsahom sej wobhladać móc.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND