Schwala projekty hakle w januarje

štwórtk, 28. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (LTh/SN). Nazymskej koncertaj w Budyšinje a Malešecach běštej skupinarjam w župje „Jan Arnošt Smoler“ krasne dožiwjenje a serbski kulturny wjeršk. To zwěsćichu čłonojo župneho předsydstwa na swojim wuradźowanju wčera w Budyskim Serbskim domje. Zdobom dźakowachu so iniciatoram zarjadowanjow a kulturnym skupinam. Běchu to chór Łužica, muski cyłk Přezpólni a Serbski folklorny ansambl Wudwor.

Předsydstwo je projekty w nowym lěće rozjimało, njeje pak nastupajo wobsahi doskónčnje rozsudźiło. To chce w januarje nachwatać. Dwoje wuspěšne předstajenje Kocoroweho „Serbskeho rekwiema“ w Ketlicach a Žitawje jich pohnuwa, přemyslować wo mytowanju wobdźělenych němskich chórow z Lubija, Žitawy a Ketlic za to, zo haja serbsku chórowu literaturu. Wuspěšne filmowe dny w Delnjej Łužicy zajimuja runje tak Domowinjanow w župje. Tohodla rozmysluja wo móžnosćach, filmy ze serbskim wobsahom sej wobhladać móc.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND