Zajimče w LIPJE rady sački tykaja

štwórtk, 28. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wjeselo při tykanju sačkow we wobłuku kursa w Smjerdźečanskim Serbskim kubłanskim  centrumje LIPA maja Petra Kupcyna, Nicole Zimmermannec a Janett Reinholdowa (wotlěwa). Klětu kónc měrca so dalši kurs zahaji. Foto:  Alfons Handrik Wjeselo při tykanju sačkow we wobłuku kursa w Smjerdźečanskim Serbskim kubłanskim centrumje LIPA maja Petra Kupcyna, Nicole Zimmermannec a Janett Reinholdowa (wotlěwa). Klětu kónc měrca so dalši kurs zahaji. Foto: Alfons Handrik

W šěsćstronskim zešiwku su přehladnje a z terminami zestajane poskitki Serbskeho kubłanskeho srjedźišća LIPA za šulske lěto 2019/2020.

Smjerdźaca (aha/SN). Mjez 14 kursami a naprawami wobłuka „Rěče a tradicije“ su zakładny kurs za nawuknjenje serbšćiny, wušiwanje narodneje drasty, zakłady šića z mašinu, staršisko-dźěćacy kruh kaž tež zakłady šića za šulerjow, a to klětu w zymskich prózdninach. W zešiwku a na internetnej stronje LIPY tohorunja je wupokazane, zo móža zajimcy/zajimče znowa, a to mjeztym pjatnaty raz pod fachowym nawodom nazhoniteje šwalče Petry Kupcyneje sački tykać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND