Zjawnu diskusiju klětu zahaja

wutora, 03. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny wo změnje wustawkow rěčało

Budyšin (SN/JaW). Starosće serbskich hudźbutwórcow, swoje nowe twórby w online-masce Towaršnosće za prawa hudźbnych předstajenjow a mechaniskeho rozmnoženja (Gema) hižo w maćeršćinje zapodać njemóc, bě mjez druhim tema zetkanja poradźowaceho wuběrka za serbske naležnosće w zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho, kotrež přewjedźechu w nowembrje w Čornym Chołmcu. Wo tym informowaše před­syda Domowiny Dawid Statnik přitomnych na wuradźowanju jeje zwjazkoweho předsydstwa minjeny pjatk w Budyšinje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND