Maja swoje žadanja za přiwzate

wutora, 03. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wuprajenja nastupajo serbske zajimy w koaliciskim zrěčenju CDU, Zwjazka 90/Zelenych a SPD za zhromadne sakske­ knježerstwo w dobje 2019–2024 žněja w Domowinje kaž tež w Serbskim sejmje pozitiwny wothłós.

Budyšin (SN/at). Wšitke žadanja Domowiny na přichodnych koalicionarow su wobdźělene strony do swojeho knježerstwoweho programa zapřijeli, štož organizacija jara wita. „Hódnoćimy to jako politiske připóznaće našeho dotalneho dźěła, je pak nam tež nastork, zo pokročujemy ze swojim stronsce njewotwisnym a strony přesahowacym skutkowanjom“, wu­zběhnje předsyda Dawid Statnik.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND