Wulke wužadanje

pjatk, 17. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (MaK/SN). Na lětušu hłownu zhromadźiznu přeproša Serbski wosadny zwjazk 25. januara na Michałsku faru w Budyšinje. Hłowna zhromadźizna schwali rozprawu wo serbskim cyrkwinskim žiwjenju a financnu rozprawu za minjene lěto. Čłonojo zaběraja so tam z financnym planom a přede­wzaćemi 2020. Mjez druhim roz­jimaja na zakła­dźe­ dźěłoweje papjery wuslědki dźěłarnički wo přichodźe serbskeho ewangelskeho žiwjenja z nowembra 2019. Wulku rólu budźe tež lětsa planowany přechod w zastojnstwje Serbskeho superintendenta hrać, dokelž so Jan Malink w lěću na wuměnk poda. Zaběrać maja so z tym, štó ewangelskich Serbow w nowej krajnej synodźe Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje zastupuje. Dotal je to Annemarie Simonowa z Trupina. Serbja maja wěste městno w cyrkwinskim parlamenće. Na zetkanju wočakuja čiłu diskusiju. Wšako póńdźe tež we wosadnym zwjazku přichodnje wo to, dźěło gremija zaručić. Hladajo na situaciju we wosadach budźe to wulke wužadanje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND