Tež dźiwadło hrali

póndźela, 20. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Diana Matikowa, Bettina Lipičowa, Regina Hrjehorjowa, Chrystina Pašcyna a Cornelija Hempelowa (wotlěwa) su z někotrymi dalši mi spěwarjemi Lilije lóštny skeč pod hesłom „Na pjerjodrěću w Koslowje“ předstajili.  Foto: Rafael Ledźbor Diana Matikowa, Bettina Lipičowa, Regina Hrjehorjowa, Chrystina Pašcyna a Cornelija Hempelowa (wotlěwa) su z někotrymi dalši mi spěwarjemi Lilije lóštny skeč pod hesłom „Na pjerjodrěću w Koslowje“ předstajili. Foto: Rafael Ledźbor

Cyrkwinski chór Lilija róčnicu załoženja před 125 lětami hódnje woswjećił

Sernjany (SN/JaW). Z koncertom a zabawnym swjedźenjom su čłonojo Ralbičanskeho cyrkwinskeho chóra Lilija sobotu w Sernjanach 125. róčnicu załoženja cyłka swjećili. Nimo partnerow a partnerkow spěwarkow a spěwarjow běchu mjez hosćimi tež wosadny farar Šćěpan Delan, předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank, bywšej dirigentce chóra Hańža Bjeńšowa a Bogna Korjeńkowa kaž tež mnozy bywši spěwarjo a bywše spěwarki.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND