Prěni w diplomatiskej słužbje skutkowacy Serb był

štwórtk, 23. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Měrćin Kaltšmit † Foto: archiw SN/Maćij Bulank Měrćin Kaltšmit † Foto: archiw SN/Maćij Bulank

Na dnju swojich 94. narodnin zemrě wučer, aktiwist Domowinskeho dźěła a prěni po wójnje w diplomatiskej słužbje skutkowacy Serb Měrćin Kaltšmit. Narodźił bě so wón 22. decembra 1925 jako syn dźěłaćerja do jednoreje swójby w Brězynce. Staršej měještaj třoch hólcow na puć do žiwjenja přihotować. Měrćin nawukny powołanje techniskeho rysowarja.

Dalše biografiske daty rěča wo njewšědnym žiwjenju: 1943 dyrbješe młody muž do němskeho wójska, lěto pozdźišo zawlečechu jeho jako wójnskeho jateho do ameriskeje jatby, do Texasa. Jako zrały muž wopyta połsta lět pozdźišo trójce wony zwjazkowy stat USA. A njebě tam jenož na slědach rubjeneje młodosće, ale tež na slědach swojich prjedownikow-wupućowarjow. Jako jaty bě tam jendźelšćinu nawuknył, štož so pozdźišo doma jako wulka duchowna dobrota wopokaza.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND