Z Drježdźan dotal žana wotmołwa

póndźela, 27. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kak dale ze Serbskim superintendentom a kak dale z wosadnym dźěłom? Na wobě prašeni pytachu na hłownej zhromadźiznje Serbskeho wosadneho zwjazka (SWZ) sobotu na Budyskej Michał­skej farje za wotmołwami.

Budyšin (SN/at). Nastupajo naslědnika Jana Malinka jako Serbskeho superin­tendenta je so SWZ z listom přez Budyskeho superintendenta Tilmanna Poppa na krajnocyrkwinski zarjad Ewangel­sko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje wobroćił. Na te wašnje je zaručene, zo je tež Popp wo serbskej personalnej předstawje informowany. Za zastojnstwo namjetowachu Hodźijskeho fararja Christopha Rummela.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk