Prózdninski čas dźěćom porjeńšić

póndźela, 27. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Městopředsydka towarstwa „IG dźěćace prózdniny“ Beate Möller wě, kak wažne je wosebje  dźěćom a młodostnym ze socialnje słabych swójbow prózdninske wočerstwjenje  zmóžnić.  Foto: Silke Richter Městopředsydka towarstwa „IG dźěćace prózdniny“ Beate Möller wě, kak wažne je wosebje dźěćom a młodostnym ze socialnje słabych swójbow prózdninske wočerstwjenje zmóžnić. Foto: Silke Richter

Towarstwo „IG dźěćace prózdniny“ we Wojerecach organizuje mjeztym nimale 30 lět prózdninske lěhwa za dźěći a młodostnych. Při tym podpěruje předewšěm socialnje słabe swójby. Silke Richter je so z městopředsydku towarstwa Beatu Möller rozmołwjała.

Z kotreje přičiny bu waše towarstwo wu­tworjene?

B. Möller: Wone bě wuslědk prózdninskeju lěhwow w Běłej Wodźe a Slopišćach, kotrejž běchu za NDRski čas stajnje w lěću wotměwali. Mnozy dobrowólni běchu lěhwje organizowali a pře­wjedli. Wosebje ći so angažowachu, kotřiž běchu sami jako dźěći w prózdninskim lěhwje přebywali. W tym času pak so zawodne prózdninske lěhwa towaršnostneho wuwića dla pominychu, zwjetša, dokelž běchu kwartěry a ležownosće dodźeržane. Tak smy 1991 towarstwo załožili, zo bychmy dožiwjenje tajkeho prózdninskeho lěhwa poskićeli.

Kelko dźěći je wot toho časa tajke prózdninske lěhwo dožiwiło?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND