Napjaty halowy koparski turněr starych knjezow w Delanach

wutora, 04. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Stary a nowy dobyćer je SJ Chrósćicy: zady wotlěwa Florian Dórnik, Matti Bětnar, Syman Žur, Rico Pohling, Stefan Šmit; prědku wotlěwa Křesćan Zahrodnik a Měrćin Jakubaš. Foto: Maik Brězan Stary a nowy dobyćer je SJ Chrósćicy: zady wotlěwa Florian Dórnik, Matti Bětnar, Syman Žur, Rico Pohling, Stefan Šmit; prědku wotlěwa Křesćan Zahrodnik a Měrćin Jakubaš. Foto: Maik Brězan

Kónčna tabulka

1. SJ Chrósćicy  8 :2  10

2. Sokoł Ralbicy/Hórki  9 :6  7

3. ST Marijina hwězda  6 :5  7

4. Sokoł Ralbicy/Hórki II  2 :6  2

5. Zeleno-běli Hórki  3 :9  1


Ralbičanscy stari knježa přewjedźechu 31. januara halowy turněr za koparjow stareje serbskeje gardy. Přepro­šenje sćěhowali běchu hrajerjo ST Marijineje hwězdy, Zeleno-běłych Hórki a zakitowarja pokala SJ Chrósćicy. Njebjelčenjo dyrbjachu pobrachowacych koparjow dla wotprajić. Domjacy stajichu dwě mustwje, a w modusu kóžde­ přećiwo kóždemu so turněr wotmě­. Hrajny čas wučinješe prěni raz dwanaće mjeńšin.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND