Pilna pčołka na polu slědźenja a medijow

pjatk, 21. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Trudla Malinkowa SN/Hanka Šěnec Trudla Malinkowa SN/Hanka Šěnec

Wjacore knihi je wona wo swojich slědźenjach wudała a slědźi dale za historiskimi nowosćemi a tym, štož je w Serbach skerje mjenje znate. Rěč je wo Trudli Malin­kowej, kotraž swjeći dźensa w Budyšinje pjećašěsćdźesaćiny.

21. februara 1955 narodźi so wona Grofic swójbje w Chasowje. Po šulskim wukubłanju – 1973 bě wona na Serbskej rozšěrjenej wyšej šuli maturu złožiła – da so najprjedy na nakładnisku knihikupču wukubłać. Hakle po tym nastupi na Lipšćanskej uniwersiće studij zubneje mediciny a skutkowaše po jeho wuspěšnym zakónčenju jako zubna lěkarka w sprjewinym měsće.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk