Skutkowanje motiwatora dobre płody žněje

wutora, 25. februara 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Malešanskeje Domowinskeje skupiny Klaws Petrenc (naprawo) móžeše na wčerawšej „hłownej“ dobru bilancu skutkowanja sćahnyć.  Foto: Katja Liznarjec Předsyda Malešanskeje Domowinskeje skupiny Klaws Petrenc (naprawo) móžeše na wčerawšej „hłownej“ dobru bilancu skutkowanja sćahnyć. Foto: Katja Liznarjec

Malešecy (kl/SN). Motiwator w Malešanskej kónčinje wukonja płódne dźěło. To zwurazni regionalna rěčnica Domowiny za Budysku župu Katja Liznarjec. Malešansku Domowinsku skupinu móžachu samo womłodźić. Pjeć nowych čłonow je předsyda tamnišeje Domowinskeje skupiny Klaws Petrenc na wčerawšej hłownej zhromadźiznje w Malešecach witał.

Womłodźenje ma Petrenc předewšěm za wuslědk aktiwitow minjenych měsacow. Ze skutkowanjom motiwatora Luciana Kaulfürsta je so poradźiło syć wu­tworić, ludźi hromadu wjesć a jich znowa za serbske naležnosće zajimować. Nimo kinoweho wječora za dźěći, kofeja a bjesady za seniorow mějachu tež nazymski koncert na programje. Dalši konkretny wuslědk z prócowanja w zańdźenych měsacach je, zo přewozmje Załožba za serbski lud nazymski koncert do swojeho rjadu nazymskich koncertow a wuhotuje w nowembrje znowa tajki w Malešanskim hosćencu „Wódny muž“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk