Jubilej „mócneje ideje“ poručenje

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Za předsydu Domowiny Dawida Statnika je 75. róčnica znowozałoženja třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow zdobom znamjo „wožiwjenja našich zjawnych aktiwitow w času koronapandemije“. Něhdźe połsta zajimcow je jubilej wčera dopołdnja w Chrósćicach pod hołym njebjom woswjećiło.  Foto: Feliks Haza Za předsydu Domowiny Dawida Statnika je 75. róčnica znowozałoženja třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow zdobom znamjo „wožiwjenja našich zjawnych aktiwitow w času koronapandemije“. Něhdźe połsta zajimcow je jubilej wčera dopołdnja w Chrósćicach pod hołym njebjom woswjećiło. Foto: Feliks Haza

Domowina znowazałoženje po Druhej swětowej wójnje wopominała

Chrósćicy (SN/bn). „Jara wutrobnje witam was na wopominanje wozrodźenja Domowiny, zwjazka Łužiskich Serbow, dźensa před 75 lětami tule w Chrósćicach. Je zajimawy připad abo samo wo­sebite znamjo, zo je tale naša zhromadźizna prěnje zjawne zarjadowanje třěšneho zwjazka w dobje koronapandemije a w času wosebitych naprawow, zadźěwać rozpřestrěću koronawirusa. Potajkim pokazujemy ze swojim spominanjom zdobom na aktualne wožiwjenje našich zjawnych aktiwitow.“ Z tutymi słowami je předsyda Domowiny Dawid Statnik swjatočnosć składnostnje 75. róčnicy znowazałoženja třěšneho zwjazka wčera na naměsće před Wjeselic sta­tokom w Chrósćicach zahajił, mjenujo ju­bilej „historiski podawk“. Tuchwilne połoženje Domowiny zjimajo Statnik zwěsći, zo je „naš lud nadewšo mnohostronski, kulturnje wysoce wobdarjeny, towaršnostnje na jednym boku jónkrótnje pisany, na tamnym boku na mjezsobnu pomoc a zhromadnosć wusměrjeny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND