Přikazany měr na Njepilic statoku

póndźela, 11. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hdyž budu wobmjezowanja koronapandemije dla zmjechčene abo samo zběhnjene, móže tež Njepilic statok zaso swoje wrota wotewrěć. Na hosći čaka potom ta abo tamna nowosć, kaž tule znowa wuhotowana gratowa kólnja.  Foto: Jost Schmidtchen Hdyž budu wobmjezowanja koronapandemije dla zmjechčene abo samo zběhnjene, móže tež Njepilic statok zaso swoje wrota wotewrěć. Na hosći čaka potom ta abo tamna nowosć, kaž tule znowa wuhotowana gratowa kólnja. Foto: Jost Schmidtchen

Wot pjerjodrěća njejsu na Rownjanskim Njepilic statoku lětsa dotal žane zarjadowanje wjac přewjedli. A wšitke tam planowane akcije su na njewěsty čas wotprajene.

Rowno (JoS/SN). Njepilic statok w Rownom njeje tuchwilu přistupny. „Mamy so dokładnje po statnych wukazach“, rozłožuje předsyda spěchowanskeho towarstwa Njepilic dwór Manfred Nikel. „Předewšěm naši starši čłonojo su zrudni. Wšako dyrbjachmy tež wšitke dalše zetkanja, kaž na přikład hladanske a wuporjedźenske narodneje drasty, wotprajić. Jim pobrachuje na kóždy pad zhromadnosć a towaršliwosć.“ Hakle, hdyž zamołwići wobmjezowanja koronawirusa dla zmjechča abo cyle zběhnu, chcedźa swoje zetkanja jako prěnje zaso wotměć. Wšako słuža wone pěstowanju nałožkow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND