Maja w sebi mysl zjednoćeneje Europy

srjeda, 17. junija 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Na Krabatowym swjedźenju lěta 2018 w Budyšinje je předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann (naprawo) mnohich podpěraćelow a dalšich hosći z tu- a wukraja witał.  Foto: Milenka Rječcyna Na Krabatowym swjedźenju lěta 2018 w Budyšinje je předsyda Krabatoweho towarstwa Reiner Deutschmann (naprawo) mnohich podpěraćelow a dalšich hosći z tu- a wukraja witał. Foto: Milenka Rječcyna

Krabatowe towarstwo chce styki k dalšim cyłkam nawjazać a serbskosć dale skrućić

Lětstotki chowamy jako Łužičenjo, wosebje pak jako Serbja w sebi duch kuzłarja Krabata. Zašłe lěta je zajim přiběrał. Zo by tomu tak wostało, wo to prócuje so Krabatowe towarstwo. Milenka Rječcyna je so z jeho předsydu Reinerom Deutschmannom rozmołwjała.

Što maće za wjeršk dźěławosće minjenych lět?

R. Deutschmann: To běše bjezdwěla Krabatowy swjedźeń na Budyskim hrodźe. Přičina, z kotrejež runje tónle swjatk wuzběhuju, je, zo mějachmy tehdy w Serbskim muzeju wustajeńcu, wěnowanu realnej wosobje Krabata, wyškej Jankej Šajatovićej. Lěto po tym slědowaše swjedźeń podłu Chorwatsko-słowjenskej mjezy tam, zwotkelž běchu jeho prjedownicy a hdźež jeho potomnicy hač dodźen­sa skutkuja. Lětsa wšak swjedźeń njebudźe, na kotrymž móhli zwučenu wulku ličbu zajimcow witać.

Pandemija haći mnohe towarstwa w skutkowanju. Kak začuwaja to čłonojo Krabatoweho towarstwa?

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND