Maja priwatny rozhłós za trěbny

štwórtk, 09. julija 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Po wjacore měsacy trajacej přestawce zetkachu so Drježdźanscy Serbja wutoru k swojemu stajnemu blidu w Drježdźanskim hosćencu „The Red Rooster“ (Čerwjeny honač). Přichodnje chcedźa Serbske blido w rytmusu dweju měsacow wotměwać.

Drježdźany (SN/MiR). Kaž ze słowow předsydki Drježdźanskeho towarstwa Stup dale Jadwigi Pjacec wuchadźa, běchu so Serbja w sakskej stolicy za zetkanjom žedźili. „Dźewjeć wosobow je nětko přišło“, wona na naprašowanje SN rjekny, „a wšitcy začuwachu, zo bě to najwjetši čas. Na tajkich wječorkach so wobstejace styki mjez Drježdźanskimi Serbami jenož njeskrućeja, ale zdobom so tež nowe zwiski wuwiwaja.“ Wothłós na Serbske blido přiběra. Bohužel pak dyrbjachu tónkróć mnozy druhich terminow dla wotprajić. Dalši běchu so korony dla zamołwili. „Hewak zwě­sćamy, zo so dale a wjac nowych zajimcow krutemu zdónkej přidruža“, Jadwiga Pjacec zwurazni.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND