Zhromadne, ale wobmjezowane zwučowanja

wutora, 04. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/bn). Serbske lajske chóry wróća so dalokož móžno probowej rutinje. Wšitke ćělesa wusměrjeja zwučo­wanja po poručenjach, kotrež bě Sakski chórowy zwjazk spočatk junija zestajał. Tam rěka, zo dyrbja spěwarki a spěwarjo mjezsobny wotstawk znajmjeńša dweju metrow dodźeržeć. Wotměwaja-li so proby nutřka, smědźa wone maksimalnje třištwórć hodźiny trać, potom dyrbja rumnosć 15 mjeńšin dołho přewětrić. Wobdźělnikam, kotřiž maja so do lisćiny přitomnosće zapisać, ma nimo toho desinfekciski srědk k rukomaj być. Ručež njespěwaja, trjebaja škitny nahubnik. Wo přidatnych naprawach rozsudźeja cyłki po swójskim dobrozdaću.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND