Dźěłarničku chcedźa přewjesć

štwórtk, 06. awgusta 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoćicy (SN/MiR). Lětuša 14. mjezynarodna rězbarska dźěłarnička towarstwa Kamjenjak z.t. ma so wotměć. Korona-pandemije dla njebě móžno zapřijeć do financowanja partnerow w Čěskej a Pólskej. Tak budźe porno tamnym lětam mjenje wuměłcow w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju. Čłonojo towarstwa Kamjenjak su wosebje dźakowni kulturnemu rumej, kotryž projekt wospjet z 10 000 eurami spěchuje. Njebjelčanska gmejna wobdźěli so z krutym podźělom 1 500 eurow a dźěłarničku zdobom z praktiskej pomocu podpěruje. Dalši partner z 3 000 eurami je załožba lutowarnjow Sakskeje. Załožba za serbski lud přilubja spěchowanske srědki ně­hdźe 1 800 eurow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND