Hač drje lětsa znowa dobudu?

štwórtk, 03. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wjace hač 20 ludźi je wčera na Chróšćanskej farje sobu pomhało, krónu za 27.  wubědźowanje Sakskeho zwjazka wjesnych žonow wo najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje wić.  Foto: Feliks Haza Wjace hač 20 ludźi je wčera na Chróšćanskej farje sobu pomhało, krónu za 27. wubědźowanje Sakskeho zwjazka wjesnych žonow wo najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje wić. Foto: Feliks Haza

Wjesne towarstwo Domizna zaso žnjowu krónu wije

Chrósćicy (SN/MWj). Stajnje srjedu a štwórtk wječor knježi nětko na Chróšćanskej farje čiłe žiwjenje. Wjesne towarstwo Domizna wije tam krónu za 27. wubědźowanje Sakskeho zwjazka wjesnych žonow wo najrjeńšu žnjowu krónu. Wčera, mjeztym pjaty raz, bě wjace hač dwaceći žonow a muži při dźěle.

Hižo wot spočatka julija su Jurij Kokla a dalši pomocnicy z dowolnosću ratarjow rožku, pšeńcu, wows, nalětni ječmjeń a triticalu domoj wozyli a w bróžni Bosćija Wjesele sušili. 19. awgusta so ­čłonojo towarstwa a dalši zajimcy prěni raz zetkachu, započachu jednotliwe stwjelca rjedźić, na wěstu dołhosć přitřihać a je do małych kwěćelkow po třoch do pjeć stwjelcach wjazać. Hdyž maja dosć tajkich ­kwěćelkow, započina je Hana Grutcyna na přihotowane krosno wjazać, wězo cyle akuratnje a jednotliwe družiny žita wotměnjejo. Dwě pomocnicy cyły čas sobu ličitej a kwěćelki podawatej. Druhdy wšak so stanje, zo dyrbja čwak króny znowa wić, dokelž je so zmylk zasunył.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND