Domowina w programje Microsoft

pjatk, 04. septembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Ameriski koncern informaciskeje techni­ki Microsoft je Domowinu jako podpěrujomnu njestatnu nonprofit­organizaciju (NGO) akceptował. Třěšny zwjazk Serbow móže tuž wotnětka ­software, ­licency a posłužby k lěpšim kondicijam kupować.

Budyšin (SN/bn). „Spočatk lěta 2020 smy wotpowědne podłožki předewzaću ­Microsoft zapodali. Tam su dokumenty pruwowali a zwěsćili, zo wšitke kriterije spjelnjamy. Kónc awgusta zdźělichu nam pozitiwny rozsud“, jednaćel Domowiny Marko Kowar na naprašowanje našeho wječornika rozłoži.

Připóznaće jako NGO so předewšěm na financnu situaciju třěšneho zwjazka Serbow wuskutkuje. „Dokładne ličby hi­šće­ nimamy, ale hdyž dyrbimy nětko na přikład jenož hišće 50 eurow wob lěto za programowe licency jednotliweho kom­pjutera wudać a z dohromady něhdźe 20 ličakami dźěłamy, móžeš sej wuličić, zo tójšto zalutujemy“, Kowar wuwjedźe.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND