Samo dwójce dobyli

póndźela, 05. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Hana Grutcyna přija z rukow Thomasa Schmidta (wobraz nalěwo, 4. a 2. wotprawa) dobyćerske wopismo za najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje (foto naprawo), kotruž bě Chróšćanske wjesne towarstwo Domizna nawiło.  Foto: Betina Wenderothowa Hana Grutcyna přija z rukow Thomasa Schmidta (wobraz nalěwo, 4. a 2. wotprawa) dobyćerske wopismo za najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje (foto naprawo), kotruž bě Chróšćanske wjesne towarstwo Domizna nawiło. Foto: Betina Wenderothowa

Wjesne towarstwo Domizna znowa z najrjeńšej žnjowej krónu

Chrósćicy/Drježdźany (BeW/SN). Mjeztym pjaty raz běchu čłonojo Chróšćanskeho wjesneho towarstwa Domizna lětsa rjanu žnjowu krónu za wubědźowanje sakskeho zwjazka wjesnych žonow nawili. Na lětušim 27. wubědźowanju wobdźěli so 35 wustajerjow, towarstwow a jednotliwcow a zapoda sydom krónow, jědnaće wěncow a 16 wudźěłkow w kategoriji freestyle. Wone běchu minjene dny w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi wustajene, hdźež njeje jenož jury jednotliwe eksponaty posudźowała. Tež wopytowarjo smědźachu swój hłós wotedać a su tak sobu rozsudźili. Runja minjenym lětam su Chróšćenjo tež tónraz wurisanje wo najrjeńšu žnjowu krónu dobyli, tak zo móžeše jich kreatiwna hłowa Hana Grutcyna wčera dopołdnja z rukow sakskeho ministra za regionalne wuwiće Thomasa Schmidta (CDU) mytowanske wopismo přijeć. Nimo toho móžachu so Chróšćenjo tež w kategoriji najrjeńši žnjowy wěnc nad prěnim městnom wjeselić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND