Tójšto nastorkow sobu wzali poručenje

wutora, 06. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Wobdźělnicy lětušeje fachoweje wuprawy Serbskeho kulturneho turizma z. t. do błótowskich Bórkowow wopytachu mjez druhim wušiwarnju narodneje drasty Christy Dziumbla. Z wustajeńcy klankow staj wona a předsyda towarstwa Pětr Brězan (wotlěwa) kwasny porik pokazałoj.  Foto: Jost Schmidtchen Wobdźělnicy lětušeje fachoweje wuprawy Serbskeho kulturneho turizma z. t. do błótowskich Bórkowow wopytachu mjez druhim wušiwarnju narodneje drasty Christy Dziumbla. Z wustajeńcy klankow staj wona a předsyda towarstwa Pětr Brězan (wotlěwa) kwasny porik pokazałoj. Foto: Jost Schmidtchen

Lětuša fachowa ekskursija serbskich turistikarjow do Błótow wjedła

Bórkowy (JoS/SN). Kóždolětna fachowa ekskursija je wjeršk w skutkowanju towarstwa Serbski kulturny turizm. Wo­srjedź koronapandemije běchu błótowske Bórkowy wčera lětuši cil. Mjez 34 wobdźělnikami wuprawy běchu tež pomocnicy a přewodźerjo turistiskich zarjadowanjow w běhu lěta.

Nawodnica turizma w Bórkowskim hamće Nicole Schlenger pokaza na při­wšěm dobru prózdninsku sezonu w lěću, byrnjež lońši wuslědk 570 000 přeno­cowanjow tónraz njedocpěli. Dowolnicy zajimowachu so wosebje za čołmikowanske a kolesowanske pućowanske tury. W Bórkowach chcedźa hosći přichodnje tež w zymje bóle přiwabić. Hižo klětu ma pódla błótowskeje termy tež seli­znowa kupjel tamniše turistiske poskitki wudospołnjeć. Mnohe nastorki su wobdźělnicy wuprawy z turistiskeje informacije, z domizniskeje stwy, z wušiwarnje narodneje drasty Christy Dziumbla kaž tež z kofejownje „Stawizniska stwička“ Ingolfa Steffena sobu wzali.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND