Digitalizacija dale postupuje poručenje

wutora, 20. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Kónc lěta ma załožbje prototyp za wuspytanje předležeć

Budyšin (SN/JaW). Projekt digitalizowanja serbskeje rěče zaměrnje postupuje. Wo tym informowaše minjeny tydźeń Załožba za serbski lud, kotraž projekt zamołwja. Hižo kónc lěta chcedźa prěnju studiju zakónčenu měć a sej dorěčeć, kak maja dale postupować a što za to trjebaja, rěka w zdźělence załožby.

Hižo do lońšeje digitalneje konferency Załožby za serbski lud w Budyšinje su ­někotři entuziasća a dobrowólni zarjadowali narěčenje hornjo- a delnjoserbšćiny w Mozilla Common Voice. „Mjeztym je w systemje něhdźe 7 000 hornjoserbskich sadow. Prěni dźěl natočenjow měješe hižo srjedź julija wobjim nimale dweju hodźin“, zdźěli załožba.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND