Runa puć k serbskim zarjadowanjam

póndźela, 26. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Jürgen Njek  Foto: Jurij Helgest  Jürgen Njek Foto: Jurij Helgest

Časniki najwšelakorišeho razu a wulkosće jeho fascinuja. Tuž njezadźiwa, zo ma njeličomne doma, je předawa a tež reparuje. Je-li w Chrósćicach a wokolinje rěč wo „časnikarju“, móže jenož jedyn měnjeny być: Jürgen Njek. Jeho počesćichu spočatk měsaca za jeho wjelelětne mnohostronske čestnohamtske skutkowanje z Čestnym znamješkom Domowiny.

1947 w Dobrošicach rodźeny wotrosće Jürgen pola přirodneju staršeju Jurja Mencla a jeho mandźelskeje w Chrósćicach. Jurij Mencl bě časnikar a tak da so tež Jürgen w tymle rjemjesle wukubłać a je z lubosću a wjeselom wukonja. „Wot 1975, potajkim 45 lět, stara so wón čestnohamtsce wo časnik na wěži Chróšćanskeje cyrkwje, zmištruje trěbne reparatury a jón kóžde lěto wot zymskeho na lětni čas a nawopak přestaja“, rěka we wopodstatnjenju předsydstwa Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“. Tež w nocy na wčerawšu njedźelu je tuž na wěžu zalězł a časnik wo hodźinu wróćo zwjertnył.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND