Prěnja kantorka była

pjatk, 30. oktobera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Silvia Stephanowa  Foto: Jurij Helgest  Silvia Stephanowa Foto: Jurij Helgest

Dźěło z dźěćimi so jej přewšo lubi. Nje­­za­dźiwa tuž, zo je so Silvia Stephanowa na pěstowarku wukubłać dała. 1974 rodźena kubłarka hlada mjeztym wjacore lěta dźěći Witaj-skupiny w Čornym Chołmcu. Sylnje zasadźa so wona tam za zacho­­wanje a hajenje serbskich, nabožnych a wjesnych tradicijow. Za jeje čestnohamtski angažement spožčichu jej spočatk měsaca Čestne znamješko Domo­winy. Serbšćinu jej bohužel do kolebki połožili njejsu. Rěč pak bě a je jej nimoměry wažna. Jako dorosćena so tuž hišće raz za šulsku ławku sydny a serbsku rěč nawukny. Nětko wužiwa wona kóždu składnosć, zo by swoju mjeztym dobru serbšćinu dale wukmaniła a ju tohorunja młodej generaciji dale dała, rěka mjez druhim w hódnoćenju k mytowanju.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND