Na lisćinje Domowiny nastupił

srjeda, 04. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
 Juro Hanška  Foto: Jurij Helgest  Juro Hanška Foto: Jurij Helgest

Jeho prěnja lubosć bě přiroda. Tohodla je Juro Hanška ratarstwo studował. Hižo w młodych lětach angažowaše so wón w ródnych Janšojcach za hajenje delnjoserbskich nałožkow a je je wjele lět sobu organizował. Mjeztym bydli w Brjazynje, hdźež angažuje so w tamnišej Domo­­winskej skupinje, kotrejž bě tež dołhi čas před­sydarił. Za jeho čestnohamtske prócowanja spožčichu jemu minjeny měsac w Budyskim Serbskim domje Čestne znamješko Domowiny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND