Swoju „hłownu“ online přewjedli

pjatk, 06. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Čłonojo Drježdźanskeho towarstwa Stup dale su so na to dojednali, wšitke předwidźane zarjadowanja lětsa kaž tež klětu w januaru wobćeženja korony dla wotprajić: spěwanje na swj. Měrćina, pječenje poprjančkow w adwenće, koncert ze Serbskim muskim konsorcijom kaž tež ptači kwas.

Drježdźany (SN/MiR). Klětu nalěto nadźijeja so zaso na wosobinske zetkanja, mjez druhim na zhromadne nalětnje pućowanje. Swoju lětušu hłownu zhromadźiznu su wčera wječor online přewjedli. „Mam pospyt za přewšo poradźeny. Běše to prěni króć, zo smy tule wariantu mjezsobneje komunikacije nałožili“, předsydka towarstwa Jadwiga Pjacec rozprawja, „a mamy wotpohlad najpozdźišo w januaru so wospjet na te wašnje schadźować, njejsu-li hač do toho wobmjezowanja koronapandemije dla zběhnjene.“

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND