QuizSerb nětko z duelowym modusom

póndźela, 23. nowembera 2020
artikl hódnoćić
(0 )
Serbska murja je app QuizSerb dale wuwiła a poskića nětko duelowy modus. Z qr-codom dóstanješ so direktnje na internetnu stronu hry.  Foto: Pětr Dźisławk Serbska murja je app QuizSerb dale wuwiła a poskića nětko duelowy modus. Z qr-codom dóstanješ so direktnje na internetnu stronu hry. Foto: Pětr Dźisławk

Budyšin (pdź/SN). Dokładnje dwě lěće po prezentaciji prěnjeje wersije předstaji towarstwo Serbska murja na lětušej schadźowance dospołnje předźěłanu wersiju swojeje hry QuizSerb. Wona je prěnja zjawnje přistupna digitalna kwisowa hra w hornjoserbskej rěči. Wona hodźi so pak přez browser w syći pak jako aplikacija na mobilnych nastrojach wužiwać. „Smy wot wšeho spočatka wjele pozitiwneho wothłosa žnjeli“, zdźěli Syman Sćapan, nawoda projekta, spěchowaneho přez Załožbu za serbski lud. „To bě nam pohon, aplikaciju wobstajnje dale wuwić. Nowa wersija z duelowym modusom, kotryž su sej mnozy wužiwarjo přeli, je wupłód našich prócowanjow.“

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND