Witaja koncept za wjacerěčnosć

štwórtk, 25. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Prezidij Domowiny je štyrjoch młodostnych do poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho ludu powołał a aktualne wuwiće nastupajo europsku wobydlersku iniciatiwu Minority SafePack rozjimał.

Budyšin (SN/JaW). Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje za nutřkowne naležnosće ma štyrjoch dalšich młodych čłonow. Na swojim wčerawšim wuradźowanju je prezidij Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny studentku prawnistwa Ellu Bergelec, studentku filozofije a dźiwadłowych wědomosćow Katju Hrjehorjec, šulerskeho rěčnika na Serbskim gymnaziju Budyšin Maximi­liana Grubera a šulerja Kita Pawlika z Berlina do gremija powołał, kaž třěšny zwjazk informuje. Woni štyrjo maja přichodnje wo wšěch temach w zwjazkowym wuběrku sobu diskutować a wo serbskim młodźinskim dźěle rozprawjeć. Zdobom chce Domowina tak młodostnych sylnišo do tworjenja měnjenja w mjeńšinowej politice na zwjazkowej runinje zapřijeć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND