Wulki kwěćel postrowow z politiki

štwórtk, 24. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Delegaća 20. hłowneje zhromadźizny Domowiny w Slepom Foto: Axel Arlt Delegaća 20. hłowneje zhromadźizny Domowiny w Slepom Foto: Axel Arlt

Politikarjo su swoju wutrobu za Serbow wotkryli. Tajki móhł zaćišć wobdźělnikow njedawneje hłowneje zhromadźi­zny Domowiny w Slepom być. Zaćišć pak njezłožuje so jenož na postrowy z livestreama, kotrež je režija zarjadowanja na tři wulke płachty projicěrowała. Zhladujemy na někotre podate pozicije.

Z citatom Serbam přichileneho basnika Petera Huckaufa wo domizniskich začućach we Łužicy zahaji prezident zwjazkoweho sejma Wolfgang Schäuble (CDU) swoju postrownu adresu. „Waše dźěło ma wulku hódnotu – w mnohostronskej němskej towaršnosći a w mnohotnosći Europy dźe wo to, zrosćenu kulturnu bohatosć we wšěch jeje fasetach pokazać“, politikar dale piše a dźakuje so „wšitkim, kotřiž su we hłownym abo čestnym zastojnstwje w Domowinje aktiwni a pomhaja serbskej mjeńšinje hłós spožčić“.

Zajimy Serbow su w strukturnej změnje zakótwjene, „na to móžeće hordźi być“, strowješe społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za prašenja wusydlencow a narodne mjeńšiny prof. dr. Bernd Fabritius z wideja.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk