Prawo delegowanja ma Domowina

štwórtk, 24. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Lipsk/Njebjelčicy (SN/at). Z nadawkom prezidijej, wutworić namakansku komisiju za wosobu, kotraž ma Serbow w nowej Rozhłosowej radźe MDR zastupować, je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny minjenu sobotu trěbnu proceduru zahajiło. Zakład za to je list předsydki tuchwilneje rozhłosoweje rady prof. dr. Gabriele Schade třěšnemu zwjazkej z 1. junija, w kotrymž rěka: „Prošu zdźělće mi po móžnosći hač do kónca septembra 2021, koho Domowina do noweje rozhłosoweje rady sćele.“ Kaž nowinski rěčnik Domowiny Marcel Brauman zdźěli, je zwjazkowe předsydstwo prěni raz lětsa w januarje wuprajenu próstwu wo zapodaće kandidaturow na nětko wobkru­ćiło „a wo to prosyło, zo njech wšitcy zajimcy swoju kandidaturu hač do kónca awgusta přizjewja“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk