Z „wjesnymi rozmołwami“ ludźi docpěli

póndźela, 12. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Z nowowuzwolenej županku Dianu Maticowej a jeje zastupjerku Stefanie Bierholdtec kroči po Kamjenskej župje „Michał Hórnik“ nětko tež holanska „Jakub Lorenc-Zalěski“ ze žónskej power na čole do přichoda. Dźěłarnička „Wosom wsow – jedna wosada“ je dale dźěłowy zakład, kaž bě na njedawnej župnej hłownej zhromadźiznje słyšeć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND