Wuda knihu k wuwiću sportoweho towarstwa

srjeda, 04. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(1 )
Achim Buša tule w trikoće Radworskeho tradiciskeho koparskeho mustwa. Tuchwilu dźěła wón w swojim běrowje doma w Bronju za klětuši jubilejny swjedźenski tydźeń.  Foto: Alfons Wićaz Achim Buša tule w trikoće Radworskeho tradiciskeho koparskeho mustwa. Tuchwilu dźěła wón w swojim běrowje doma w Bronju za klětuši jubilejny swjedźenski tydźeń. Foto: Alfons Wićaz

Na wopyće pola Bronjana Achima Buše

Z woknom swojeho dźěłoweho běrowa doma w Bronju hlada sydomdźesaćlětny Achim Buša na łuki a lěsk Radworskeje dźiwinoweje zahrody. „Tiergarten“, bě něhdyši baron swój čas tutón blečk w swojim wulkim parku mjenował. Tam wutworichu sej Radworčenjo po Druhej swětowej wójnje swoje sportnišćo, kotrež słužeše potom sławnemu, po cyłej Hornjej Łužicy znatemu koparskemu mustwu Slawija Radwor, a hač do dźensnišeho nětčišemu Sportowemu towarstwu 1922 Radwor z.t.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Prěni dźěl knižneje dokumentacije „100 lět sport w Radworju“ hižo za korekturne čitanje předleži.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND