K dialogej stajnje zwólniwi

srjeda, 29. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Korony dla sedźachu wobdźělnicy hłowneje wólbneje zhromadźizny Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ ze škitnym wotstawkom na žurli Wojerowskeho wobydlerskeho centruma na Piwarskej hasy 1. Axel Arlt Korony dla sedźachu wobdźělnicy hłowneje wólbneje zhromadźizny Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ ze škitnym wotstawkom na žurli Wojerowskeho wobydlerskeho centruma na Piwarskej hasy 1. Axel Arlt

Zaćišće z njedawneje hłowneje wólbneje zhromadźizny župy „Handrij Zejler“

Werner Sroka bě wot swojeho prjedawšeho dźěła jako referent w Domowinskim zarjedźe zwučeny, materialije za hłowne zhromadźizny z kritiskim widom pruwować. Čitajo namjetowany wólbny porjad za hłownu wólbnu zhromadźiznu župy „Handrij Zejler“ před połdra tydźenjom we Wojerecach jemu tam schowana nowosć hnydom do wočow biješe: „Za zastojnstwo župana smětaj so tež dwaj kandidataj jako županaj-dwójnikaj k wólbam stajić. Wolitaj so zasadnje jako dwójka“, rěkaše tam w dypku 5. „Měł na hłosowanskim lisćiku wobeju nakřižować, a što so stanje, hdyž jenož jedne mjeno nakřižuju?“, chcyše wón wědźeć. Wšako njebě jemu dotal znate, kak hłosowanski lisćik wupada. „Hdyž jednu wosobu z duwa no­chceš, da žanoho z njeju wolić njemó­žeš“, jemu nawoda zhromadźizny Marcel Brauman wotmołwi. Při schwalenju wólbneho porjada so Werner Sroka na to hłosa wzda, wšitcy druzy naćiskej přihłosowachu. Hač župne wustawki tajki krok scyła dowoleja, za tym so w tym wokomiku ni­chtó prašał njeje.

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Gabriela Linakowa a Marcel Brauman rozkładowaštaj přitomnym na žurli, čehodla zhromadnje za zastojnstwo na čole župy „Handrij Zejler“ kandidujetaj.
dalši wobraz (2) Marka Suchec a Birgit Hančikowa (wotlěwa) wuličitej hłosowanske lisćiki za wólby županki a župana jako dwójne čoło w najwyšim zastojnstwje župy.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk