Čłonow dobywać najwažniše

póndźela, 01. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wo dotalnym a přichodnym dźěle spěchowanskeho towarstwa Domu Zejlerja a Smolerja je minjeny pjatk jeho předsyda Reinhardt Schneider (naprawo) na hłownej zhromadźiznje we Łazu porěčał.  Foto: Andreas Kirschke Wo dotalnym a přichodnym dźěle spěchowanskeho towarstwa Domu Zejlerja a Smolerja je minjeny pjatk jeho předsyda Reinhardt Schneider (naprawo) na hłownej zhromadźiznje we Łazu porěčał. Foto: Andreas Kirschke

Spěchowanske towarstwo zetkanišća Łazowskeho Domu Zejlerja a Smolerja dźěła tež pod ćežkimi wuměnjenjemi koronoweje pandemije dale. Kak chcedźa to konkretnje činić, wo tym su jeho čłonojo minjeny pjatk porěčeli.

Łaz (AK/SN). Dom Zejlerja a Smolerja we Ła­zu wostanje najebać wobmjezo­wanja koronoweje pandemije dla kulturny magnet regiona. To podšmórny před­syda spěchowanskeho towarstwa Reinhardt Schneider minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje towarstwa. Wone pod krizu chětro ćerpi. Dlěši čas žane zarja­dowanja wotměć njemóžachu. Trajne wustajeńcy dyrbjachu zawrjene wostać, nowe dyrbjachu přestorčić. „Jako smědźachu jednotliwcy a swójby zaso přichadźeć, bu to lědma wužiwane“, Schneider rjekny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk