Motor wjesneho žiwjenja

póndźela, 08. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
 Astrid Šramina  Foto:  SN/Hanka Šěnec  Astrid Šramina Foto: SN/Hanka Šěnec

Hdyž so w delnjołužiskim Gołbinje (Gulben) něšto hiba, je tež wona pódla. Ale nic, zo by jeno sobu swjećiła. Ně, zamołwitosć we wsy je jej wjac hač jenož na swjedźeń přińć. Takle a podobnje wopisuja Gołbinčanki a Gołbinčenjo Astrid Šraminu. Towaršnostne žiwjenje na wsy je pokazane na angažowane wosoby, ko­trež­ zamóža tež dalšich zahorić. Tajka wosoba je Astrid Šramina w swojej ródnej wsy Gołbinje. „Wona njeda sej dwójce kazać, dźe-li wo to, něšto na nohi stajić. Při čimž je wšojedne, hač jedna so wo dwurěčne kemše, wo kursy delnjoserbšćiny, wo delnjoserbske čitanja, wo spěwne wječorki, wo přednoški abo wo informaciske zarjadowanja k serbskim sta­wiznam, swójbnym mjenam abo k wo­přijećomaj ‚Sorben a Wenden‘ – Astrid Šramina njeje jenož wšudźe pódla, ně, wona je zdobom za mnohe z naličenych a njenaličenych aktiwitow motor we wsy“, zwurazni Heike Apeltowa w lawdaciji k počesćenju Delnjoserbowki z Čestnym znamješkom Domowiny spočatk oktobra w Budyskim Serbskim domje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND