Serbskosć twori wosebitu jónkrótnosć

wutora, 09. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Rań (SN/JaW). „Serbskosć je za turizm we łužiskim regionje wulka wosebitosć.“ To potwjerdźi referent Domowiny za hospodarstwo a infrastrukturu Pětr Brězan, kiž je zdobom předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm, na zašłym wuradźowanju wurjadneho wuběrka Braniborskeho krajneho sejma za strukturne dalewuwiće Łužicy w Ranju (Großräschen).

Kaž Brězan w swojim přednošku na zjawnej fachowej rozmołwje přitomnym – mjez druhim zastupowacemu měšćanosće Ranja (Großräschen) Robertej Weidnerej a krajnemu radźe wokrjesa Hornje Błóta-Łužica Siegurdej Heinzy (njestronjan) – wujasni, je „serbska kultura wosebita jónkrótnosć za turistiski region, kotruž móžemy hišće bóle šěrić“­. Towarstwo Serbski kulturny turizm ma w naležnosći akterow Hornjeje a Delnjeje Łužicy zwjazować. Zdobom předstaji Brězan­ w swojej prezentaciji strategiju za „turizm, wuwiwanje marketinga a zhromadne dźěło ze Sakskej z widom na Serbow“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk