Swoje stejišćo k pomnikej hišće raz potwjerdźili

srjeda, 10. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (kl/SN). Koronoweje pandemije a z njej zwisowacych aktualnje płaćiwych wobmjezowanjow dla su so čłonojo předsydstwa Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ na swojim wčerawšim wuradźowanju w Budyskim Serbskim domje w mjeńšej wobsadce schadźowali. W srjedźišću steješe plan klětušich župnych projektow. Přewjesć chcedźa znowa dźeń wotewrjenych duri w domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho kaž tež wšelakore projekty z dźěćimi a šulerjemi.

Přihotowali su wčera lětušu adwentničku Budyskeje župy, kotruž chcedźa 1. decembra wotměć. Zarjadowanje wobrubi Ludowe nakładnistwo Domowina z čitanjom z antologije „Susodźa“. Publikaciju předstajić chce jeje wudawaćelka Ingrid Juršikowa. Čitać budźetej Róža Domašcyna a Měrka Mětowa. Poskićić chce LND tež knižne blido ze swojimi aktualnymi publikacijemi a nowosćami. Hižo nětko předsydstwo wšitkich zajimcow na adwentničku přeprošuje. Čitanju přizamknyć ma so rozprawa wo skutkowanju župneho předsydstwa w minjenymaj lětomaj. Wězo, dyrbja wšitcy přitomni na aktualne postajenja koronu nastupajo dźiwać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk