Wo prioritach so wothłosować poručenje

wutora, 23. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Župy chcedźa wo projektach strukturneje změny sobu rozsudźić

Budyšin (SN/at). We wobłuku zakonja wo sylnjenju struktury w brunicowych kónčinach su w Sakskej po paragrafje 17, čisło 31 financne srědki za serbske projekty k dispoziciji. Za dobu wot 2022 hač do 2038 je to na lěto 2,5 milionow eurow, kaž Michaela Mošowa, naměstnica direktora Załožby za serbski lud na posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny minjeny pjatk rozłoži. Porno tomu maja w Braniborskej šěsć konkretnych pro­jektow, za kotrež přewostaja Zwjazk hač do 2031 wob lěto 1,9 milionow eurow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND