Dźěłaja dale w šěsć wuběrkach

srjeda, 01. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je zakład wutworiło, zo móža jeho čłonki a čłonojo fachowe dźěło tež w nowej wólbnej periodźe we wuběrkach wu­konjeć. Jedne wobzamknjenje w tym zwisku pak dyrbjachu na swojim nowem­berskim posedźenju cofnyć.

Budyšin (SN/at). Kaž dotal w šěsć fachowych wuběrkach chcedźa so čłonki a čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny ze specifiskimi fachowymi předmjetami rozestajeć. To je najwyši gremij serbskeho třěšneho zwjazka na swojim nowemberskim posedźenju wobzamknył, z čimž pak njeje swojemu wobzamknjenju na posedźenju ze 24. septembra wotpowědował. Tam dźě rěkaše, zo ma so skutkowanje zwjazkoweho předsydstwa na wosom wuběrkow wusměrić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk