Zhromadnje do přichoda poručenje

póndźela, 06. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Pozadk wirtuelneho foyera 2. digitalizaciskeje konferency Załožby za serbski lud: W moderaciji Jakuba Wowčerja (srjedźa) přednošowachu nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa, załožbowy direktor Jan Budar, społnomócnjeny załožby za digitalizaciju Daniel Zoba a direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Barthels (wotlěwa).  Fotomontaža: Božena Šimanec Pozadk wirtuelneho foyera 2. digitalizaciskeje konferency Załožby za serbski lud: W moderaciji Jakuba Wowčerja (srjedźa) přednošowachu nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa, załožbowy direktor Jan Budar, społnomócnjeny załožby za digitalizaciju Daniel Zoba a direktor Serbskeho instituta dr. Hauke Barthels (wotlěwa). Fotomontaža: Božena Šimanec

2. digitalizaciska konferenca Załožby za serbski lud so online wotměła

Budyšin (SN/at). Digitalizacija je Serbam dale wulke wužadanje. Narokej, serbsku rěč w internetnych a dalšich na kom­pjuter zepěracych so posłužbach samo­zrozumliwje wužiwać móc, bě sobotna 2. digitalizaciska konferenca Załožby za serbski lud wěnowana. Přibližnje połsta wobdźělnikow bě so do wirtuelnych konfe­rencnych rumnosćow zaloggowało, mjez nimi profijojo, na wšelakich polach hižo angažowani a zajimcy. Woni chcedźa k tomu přinošować, předležacy digitalizaciski koncept zeskutkownić, na potrěbnosćach mjezynarodnych postupow ­dale wusměrić a wuwić.

Rezimej minjeneju dweju lět po 1. digitalizaciskej konferency poda załožbowy direktor Jan Budar. Wón ma dotalne wuwiće za „dobre“ a so wjeseli, zo bě tójšto poskitkow za sobudźěło dóšło. Zo byštej nazběrana wěda a mjezsobna wuměna zhromadny zakład měłoj, wu­tworichu platformu . Tam su tež sobotne přednoški přistupne. „Tajki input je nam wažny“, Budar podšmórny.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND